Skip to main content

WOORD IN PRAKTIJK

Charles Emanuel
Directeur Job Booster Enterprises India

‘VERSPREID HET EVANGELIE EN ALS HET NODIG IS, MET WOORDEN’

Hij werkte in het onderwijs, maar ook in de zakenwereld. Nu is Charles Emanuel directeur van Job Booster Enterprises in India. Welke rol speelt zijn geloof in zijn leven en zijn werk?

Samen met zijn team werkt Charles aan werkgelegenheid voor jonge Indiërs uit achtergestelde gemeenschappen. Dat gebeurt onder meer door opleiding, coaching, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling. Job Booster Enterprises India is een sociale onderneming, die positieve veranderingen wil brengen voor gemeenschappen.

Onberoerd
Charles werkt er sinds 2020. De eerste periode was chaotisch. ‘Ik woonde met mijn gezin in Hyderabad, maar Job Booster is gevestigd in Chennai. Het heen en weer reizen was voor niemand goed. In de piek van de coronapandemie verhuisden we naar Chennai. Veel mensen om ons heen werden ziek. Maar middenin de chaos bleven wij gezond, onberoerd. Ik zie dat als een duidelijk teken van God. Hij liet ons zien dat als we Hem volgen, Hij ons precies brengt waar we moeten zijn.’

Antwoorden
Het gebed neemt een belangrijke plaats in voor Charles. ‘Thuis en op het werk begint de dag met gebed. Bidden geeft ons kracht en antwoorden.
Het geloof is een anker in moeilijke tijden.
Door God centraal te stellen in ons leven, blijven we gegrond – als gezin en als individu. We dragen ons geloof uit door onze daden, zoals een bekende uitspraak zegt: verspreid het Evangelie en als het nodig is, met woorden.’

Respectvol
Het Evangelie brengen is in India relatief riskant, geeft Charles aan. ‘Ook hierin is het belangrijk vooral onze daden te laten spreken. Het is belangrijk respectvol te zijn en niemands gevoelens te kwetsen. Met ondersteuning van lokale christelijke gemeenschappen is er op dit gebied gelukkig wel veel mogelijk.’

‘Man naar Gods hart’
‘Ik vind veel inspiratie bij mensen in de Bijbel,’ merkt Charles op. ‘Bijvoorbeeld bij David, van zijn nederige begin als herder tot zijn uiteindelijke koningschap. Wat een moed, vindingrijkheid en leiderschap liet hij zien. En ook zijn bittere worstelingen komen aan bod, terwijl hij een “man naar Gods hart” was.’

Vrijheid
‘Tegen christenen in Nederland zou ik willen zeggen: waardeer wat je hebt. De vrijheid die je als christen hebt om te bidden, te geloven en je uit te spreken, zijn echt bijzonder. Vaak weet je pas wat het waard is, als het van je afgenomen wordt. Gebruik die vrijheid dus in wijsheid.’

Close Menu

 

Daadkracht Online is gecreëerd in BladenMakers’ InZine.

COLOFON
Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken ondernemers.

Redactie: Marlies Moret (hoofdredacteur), Rudolf Mulderij, Kees Vreeken (eindredactie) en Hannah Neele

Ontwerp en realisatie: BladenMakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, 0183-611800, IBAN: NL64RABO0385487088
[email protected]

EERDERE EDITIES
Dec ’23
Sept ’23
April ’23
Dec ’22
Sept ’22
April ’22