Skip to main content

WOORD IN PRAKTIJK

‘IK BEN DANKBAAR DAT DE HEERE MIJ IN ALLES LEIDT’

‘Christen zijn is een groot voorrecht en tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid tegenover God en mijn naasten want ‘een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen.’ (Lukas 12:48)

Yacouba Coulibaly (35) uit Burkina Faso is een voormalig Woord en Daad-sponsorkind dat opgroeide in een moslimgezin. Mede door de brieven en de gebeden van zijn sponsors kwam hij op 14-jarige leeftijd tot geloof. ‘Als ik terugkijk op mijn leven tot nu toe, zie ik hoe God verschillende mensen tot zegen heeft laten zijn. Daarom probeer ik als christen een dankbaar leven te leiden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.’

Oprechte liefde

‘In Johannes 13:35 zegt Jezus: Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Zo probeer ik mijn leven ook in te richten: liefde geven aan mensen in nood. Dat uit zich bijvoorbeeld in de tijd die ik heb genomen om te onderzoeken waar God mij toe roept. Ik heb voor studies gekozen die mij in staat stellen de levens van armen en kwetsbaren te verbeteren. Mijn missie in het leven is om rurale gemeenschappen met oprechte liefde te dienen. Dat kán een weg zijn naar het hart van een niet-christen, net zoals ik dat zelf heb ervaren door de woorden en daden van mijn oud-sponsors.’

‘Mijn christelijke identiteit betekent veel voor mij. Het is genade dat ik mijzelf een kind van God mag noemen. Ik ben dankbaar dat de Heere mij in alles leidt en mij veel leert. Wat is het ook bijzonder om tot een grote familie te behoren. Overal waar ik ben, kan ik gelovige broeders en zuster ontmoeten.’

Meesterwerk

‘Als bioloog en landbouwkundige is iedere Bijbeltekst met betrekking tot bomen mij erg lief. Bomen zijn een meesterwerk van Gods schepping. Ze zijn een levend voorbeeld van Gods wijsheid en van Zijn liefde voor de mensheid. In het Oude Testament gebruikt God op verschillende plekken allegorieën van bomen om Zijn volk te onderwijzen. Ook in het Nieuwe Testament gebruikt Jezus veel voorbeelden van bomen en landbouw om de geheimen van het Koninkrijk van God te onthullen.’

‘In Genesis 2 begint het heilsverhaal met een boom waarna het eindigt met de boom des levens in het boek Openbaring: Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is’ (Openbaring 2:7). Voor mij is dit het mooiste verhaal van hoop.’

Werelddag 2022

Tijdens de Werelddag 2022 vertelde Yacouba zijn levensverhaal.

 

Daadkracht Online is gecreëerd in BladenMakers’ InZine.

COLOFON

Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken ondernemers.

Redactie: Marlies Moret (hoofdredacteur), Rudolf Mulderij (eindredactie), Linda Poot, Jesse Westerbeke, Hannah Neele

Ontwerp en realisatie: BladenMakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, 0183-611800, IBAN: NL64RABO0385487088

Email: bedrijven@woordendaad.nl