Skip to main content

BETROKKENHEID

Pionier binnen de ondernemersachterban

WERELDEN BIJ ELKAAR BRENGEN

Als één van de eerste ondernemers raakte hij betrokken bij Woord en Daad, al meer dan 25 jaar geleden. Henk de Pagter, die een groot deel van zijn werkzame leven algemeen directeur was van Kanters Bouwbedrijven, stak als voorzitter veel energie in de oprichting en uitbreiding van het Business Platform. Via Stichting De Pagter Fonds doneert hij daarnaast aan diverse projecten in landen waar Woord en Daad werkt. ‘Waarom zou je alles voor jezelf houden? Als ik erin geloof, doe ik mee.’

Enkele dagen na zijn 75e verjaardag treffen we elkaar in het kantoor van DPB Consult, waar Henk de Pagter nog zo’n 2,5 dag per week werkzaam is. ‘Ik heb de gezondheid en ik vind het leuk,’ zegt hij nuchter. Vanuit dit kantoor in Barendrecht wordt het vastgoed beheerd dat De Pagter aanhield nadat hij Kanters Bouwbedrijven verkocht. En het bestand is sindsdien uitgebreid: ‘Het gaat om winkels, kantoorpanden, woningen en recreatief vastgoed in Zuidwest-Nederland.’

Meerjarenprojecten

Het in 2002 opgerichte De Pagter Fonds doneert aan projecten en partnerschappen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. De Pagter: ‘Sindsdien verliepen donaties vanuit het bedrijf via het De Pagter Fonds. Het fonds had meteen een ANBI-status en het gaf ons de mogelijkheid om ons meer op meerjarenprojecten te richten. In het bestuur zat in die jaren onder meer Teun van den Dool, een ondernemer die ook een warm hart had voor Woord en Daad.’ Samen speelden Van den Dool – hij overleed in 2014 – en De Pagter met mede-ondernemer Dick den Hertog een belangrijke rol bij de oprichting van het ondernemersnetwerk Business Platform. ‘Tot die tijd trokken ondernemers en goede doelen nog nauwelijks met elkaar op. Het waren ook echt twee verschillende werelden. Een ondernemer is gericht op het doel, op efficiëntie en beheersing van kosten. Bij goededoelenorganisaties ging het in die tijd vaak wat gemakkelijker. Die eerste jaren voerden we dan ook wel eens stevige gesprekken. Wij ondernemers zaten op de centen. We wilden bij alles weten: hoe pak je het aan, wat wil je bereiken en wat gaat het kosten? Het heeft wel een paar jaar geduurd voordat we elkaar echt gevonden hebben. Maar Woord en Daad, toen met Jan Lock en Wim Hasselman, stond voor een zakelijke aanpak, dus uiteindelijk werkte het goed. En de betrokkenheid van ondernemers is tot op de dag van vandaag een succes.’

‘Kerkdiensten in Afrika vind ik prachtig.

– Henk de Pagter

Blikverruimend

Wat De Pagter motiveert om bij ontwikkelingssamenwerking betrokken te zijn? ‘Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, welke nood er is… Dan kun je alleen maar constateren dat we het hier ontzettend goed hebben, ondanks dat we vaak klagen over kleine dingen. Ik vind het niet meer dan normaal dat je daarin meedenkt en meehelpt, ook vanuit je christelijke levensvisie. Waarom zou je altijd alles voor jezelf houden?’ Daarnaast werkt het contact met medechristenen wereldwijd enorm inspirerend, merkt De Pagter op. ‘De warmte en expressie van de mensen, daar krijg ik kippenvel van. Ik vind kerkdiensten in Afrika prachtig. Zulke ervaringen verruimen je blik, dat is zo waardevol. Ik denk ook aan een ervaring in Ethiopië, waar dr. Minas in een restaurant opstond om voor te gaan in gebed. Van die vrijmoedigheid kunnen we veel leren.’ Ethiopië: het is een land waar De Pagter in de afgelopen decennia in het bijzonder bij betrokken raakte. ‘Van 2006 tot 2011 begeleidden we met een consortium van Nederlandse bedrijven de bouw van een hogeschool in Addis Abeba, het Hope University College. We bezochten de bouw ook geregeld om de voortgang te bewaken. Ook mijn vrouw is twee keer mee geweest naar Ethiopië. Dat waren prachtige reizen. De hogeschool werd in 2011 opgeleverd. In 2019 bezocht ik Ethiopië opnieuw vanwege mijn betrokkenheid bij het partnerschap EYE, dat werkgelegenheid creëert voor Ethiopische jongeren. Op de laatste dag van onze reis werden we ontvangen bij het Hope University College. Het was mooi om alle bedrijvigheid daar te zien. Het functionéért echt, daar ben ik blij mee. Per jaar studeren meer dan 100 studenten af op hbo-niveau en 95 procent heeft direct werk. In een land met zo veel uitdagingen is dat echt een prestatie.’

Hoe kijkt u naar Woord en Daad, bij het vijftigjarig bestaan?

‘Woord en Daad heeft in de afgelopen 25 jaar natuurlijk een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Destijds waren we als donoren heel direct bij projecten betrokken, nu is er meer afstand. En ik snap het ook, het is belangrijk om mee te bewegen. Net als wij dat destijds als bouwbedrijf deden, moet Woord en Daad zich presenteren op de markt, meedoen met tenders en aanbestedingen. Het gaat soms om miljoenenprojecten. Groei vraagt ook wel dat je je organisatie anders inricht, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Tegelijk vind ik het belangrijk dat het contact met de achterban, ook met ondernemers, goed blijft, en dat je niet steunt op één of twee grote donoren. En: het resultaat moet meetbaar blijven. Terugkijkend ben ik dankbaar dat we in al die jaren veel hebben kunnen doen. Maar ik moet concluderen dat het een druppel op de gloeiende plaat blijft. Ik geloof dan ook dat je uiteindelijk vooral moet kijken naar het verschil dat je hebt gemaakt op individueel niveau.’

Close Menu

 

Daadkracht Online is gecreëerd in BladenMakers’ InZine.

COLOFON
Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken ondernemers.

Redactie: Marlies Moret (hoofdredacteur), Rudolf Mulderij, Kees Vreeken (eindredactie) en Hannah Neele

Ontwerp en realisatie: BladenMakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, 0183-611800, IBAN: NL64RABO0385487088
[email protected]

EERDERE EDITIES
Sept ’23
April ’23
Dec ’22
Sept ’22
April ’22